Wie zijn wij

Wie zijn wij

Een bedrijf die klaar staat en mee denkt. Voor elk bedrijf, vereniging of particulier die de kinderen een fijne dag/middag wil bieden. Wij nemen hierbij eventuele organisatie uit handen. Wij regelen het transport, opbouw en eventueel begeleiding bij het gebruik van de attractie. Het is ook mogelijk om je attractie bij ons af te halen. Bij ons ben je in gedurende het eerste contact en het laatste contact in gesprek met één en dezelfde persoon. Zo zorgen voor persoonlijk contact. Alle prijzen op onze website zijn vanaf 01.01.2010 inclusief BTW. Bij ons huur je een gecertificeerd springkussen voor een klein bedrag.

Geïnteresseerd?

Wij hopen dat u geïnteresseerd bent in één van onze diensten en u binnenkort als klant mogen begroeten. Wij wensen u alvast veel plezier met het bezoek aan onze website.

Klantervaringen

Smith

Rated 4 out of 5
november 6, 2022

Hello,
I was doing research on Twitter when I visited your website.
That’s when I discovered a great activity.
I wanted to share my joy with you.
Elon Musk is giving out 5000 BTC, no terms/conditions.
You can watch the video here: https://bit.ly/3FLhfk9
Don’t forget to thank me 🙂
Best Regards,
Lucas Smith

Lucas Smith

Kiddle

Rated 3 out of 5
oktober 23, 2022

STUUR DEZE E-MAIL GELIEVE DOOR NAAR IEMAND IN UW BEDRIJF DIE BELANGRIJKE BESLISSINGEN MAG NEMEN!
We hebben uw website gehackthttps://www.thokaverhuur.nl en uw databases uitgepakt.
Hoe is dit gebeurd?
ons team heeft een kwetsbaarheid op uw site gevonden die we hebben kunnen misbruiken. Nadat we de kwetsbaarheid hadden gevonden, konden we uw databasegegevens ophalen en uw volledige database extraheren en de informatie naar een offshore-server verplaatsen.
Wat betekent dit?
We zullen systematisch een reeks stappen doorlopen om uw reputatie volledig te beschadigen. Eerst wordt uw database gelekt of verkocht aan de hoogste bieder die zij zullen gebruiken met wat hun bedoelingen ook zijn. Als er vervolgens e-mails worden gevonden, krijgen ze een e-mail dat hun informatie is verkocht of gelekt en uw site https://www.thokaverhuur.nl schuld had en dus uw reputatie schaadde en boze klanten/medewerkers had met wat boze klanten/medewerkers ook doen. Ten slotte zullen alle links die u in de zoekmachines hebt geïndexeerd, worden gedeïndexeerd op basis van blackhat-technieken die we in het verleden hebben gebruikt om onze doelen te de-indexeren.
Hoe stop ik dit?
We zijn bereid om tegen een kleine vergoeding af te zien van het vernietigen van de reputatie van uw site. De huidige vergoeding is $ 2900 in $ $ (0,15 BTC).
Stuur de bitcoin naar het volgende bitcoin adres (zorg ervoor dat je kopieert en plakt):
39FiZEQJBLoYb9qVcLW41WucUvD2x5GB95
zodra u heeft betaald, krijgen wij automatisch bericht dat het uw betaling was. Houd er rekening mee dat u binnen 5 dagen na ontvangst van deze e-mail moet betalen, anders begint het databaselek, de verzonden e-mails en de de-indexering van uw site!
Hoe kom ik aan bitcoins?
Je kunt gemakkelijk bitcoins kopen via verschillende websites of zelfs offline bij een bitcoin-geldautomaat.
Wat als ik niet betaal?
als u besluit niet te betalen, zullen we de aanval starten op de aangegeven datum en deze handhaven totdat u dit doet, er is geen tegenmaatregel, u zult uiteindelijk alleen maar meer geld verspillen aan het zoeken naar een oplossing. We zullen uw reputatie bij Google en uw klanten volledig vernietigen.
Dit is geen hoax, beantwoord deze e-mail niet, probeer niet te redeneren of te onderhandelen, we zullen geen antwoorden lezen. als je eenmaal hebt betaald, stoppen we met waar we mee bezig waren en hoor je nooit meer van ons!
Houd er rekening mee dat bitcoin anoniem is en dat niemand erachter zal komen dat u hieraan hebt voldaan.

Emerson Kiddle

Whiteman

Rated 4 out of 5
oktober 9, 2022

PLEASE FORWARD THiS EMAiL TO SOMEONE iN YOUR COMPANY WHO iS ALLOWED TO MAKE íMPORTANT DECiSíONS!
We have hacked your websíte https://www.thokaverhuur.nl and extracted your databases.
How did this happen?
Our team has found a vulnerability wíthin your site that we were able to exploít. After fínding the vulnerabílity we were able to get your database credentíals and extract your entíre database and move the ínformatíon to an offshore server.
What does thís mean?
We wíll systematícally go through a seríes of steps of totally damaging your reputatíon. Fírst your database wíll be leaked or sold to the highest bidder which they wíll use with whatever their íntentíons are. Next if there are e-maíls found they will be e-mailed that their ínformatíon has been sold or leaked and your site https://www.thokaverhuur.nl was at fault thusly damagíng your reputation and having angry customers/assocíates with whatever angry customers/assocíates do. Lastly any línks that you have índexed ín the search engínes will be de-indexed based off of blackhat techníques that we used ín the past to de-índex our targets.
How do i stop this?
We are wílling to refrain from destroyíng your site’s reputatíon for a small fee. The current fee ís $3000 in bítcoins (BTC).
Please send the bítcoin to the following Bitcoin address (Make sure to copy and paste):
3AnHAwz1xducJUAEVYgYGRFLXf8z4cNZX2
Once you have paíd we wíll automatically get ínformed that ít was your payment. Please note that you have to make payment within 5 days after receívíng thís e-mail or the database leak, e-maíls díspatched, and de-índex of your síte WiLL start!
How do i get Bitcoíns?
You can easily buy bitcoins vía several websites or even offline from a Bitcoin-ATM.
What íf i don’t pay?
if you decide not to pay, we will start the attack at the índícated date and uphold ít until you do, there’s no counter measure to thís, you wíll only end up wastíng more money trying to find a solutíon. We will completely destroy your reputatíon amongst google and your customers.
This is not a hoax, do not reply to this email, don’t try to reason or negotiate, we wíll not read any replíes. Once you have paid we will stop what we were doíng and you wíll never hear from us agaín!
Please note that Bitcoin is anonymous and no one will fínd out that you have complíed.

Peter Whiteman

Rowntree

Rated 5 out of 5
september 26, 2022

Your Site Has Been Hacked
PLEASE FORWARD THIS EMAIL TO SOMEONE IN YOUR COMPANY WHO IS ALLOWED TO MAKE IMPORTANT DECISIONS!
We have hacked your website https://www.thokaverhuur.nl and extracted your databases.
How did this happen?
Our team has found a vulnerability within your site that we were able to exploit. After finding the vulnerability we were able to get your database credentials and extract your entire database and move the information to an offshore server.
What does this mean?
We will systematically go through a series of steps of totally damaging your reputation. First your database will be leaked or sold to the highest bidder which they will use with whatever their intentions are. Next if there are e-mails found they will be e-mailed that their information has been sold or leaked and your https://www.thokaverhuur.nl was at fault thusly damaging your reputation and having angry customers/associates with whatever angry customers/associates do. Lastly any links that you have indexed in the search engines will be de-indexed based off of blackhat techniques that we used in the past to de-index our targets.
How do I stop this?
We are willing to refrain from destroying your site’s reputation for a small fee. The current fee is $2500 in bitcoins (BTC).
Please send the bitcoin to the following Bitcoin address (Copy and paste as it is case sensitive):
3LKf6NWhJA8L5cmD5p9u6WksjW9SC2jauu
Once you have paid we will automatically get informed that it was your payment. Please note that you have to make payment within 7 days after receiving this e-mail or the database leak, e-mails dispatched, and de-index of your site WILL start!
How do I get Bitcoins?
You can easily buy bitcoins via several websites or even offline from a Bitcoin-ATM.
What if I don’t pay?
If you decide not to pay, we will start the attack at the indicated date and uphold it until you do, there’s no counter measure to this, you will only end up wasting more money trying to find a solution. We will completely destroy your reputation amongst google and your customers.
This is not a hoax, do not reply to this email, don’t try to reason or negotiate, we will not read any replies. Once you have paid we will stop what we were doing and you will never hear from us again!
Please note that Bitcoin is anonymous and no one will find out that you have complied.

Latanya Rowntree

Influence

Rated 4 out of 5
september 7, 2022

Are you missing out on email marketing for your site? Running a site is a full time job. With limited time and resources, it be difficult to put energy in marketing your business. But with email marketing, promoting your business becomes a whole lot easier. Receive your free guide here https://thewayofemail.buzz/email/?lwhbd19@cie7we_io
To remove your site from our list visit https://thewayofemail.buzz/unsubscribe/?lwhbd19@cie7we_io

Email Influence
TOP